Informativní schůzka pro rodiče přijatých dětí

Informativní schůzka s převzetím rozhodnutí o přijetí proběhla 14.6.2022.

Stručný zápis:

Děkujeme za projevenou důvěru. Pracujeme dle osobnostně orientovaného modelu Evy Opravilové. Doplňujeme rodičovskou výchovu, nepřevychováváme, ale snažíme se vytvářet pohodové prostředí pro děti, rodiče i zaměstnance školy.

Naše škola je šestitřídní, musíme respektovat hygienická omezení v počtu dětí. Nejmladší tedy mají ideální podmínky pro postupnou a citlivou adaptaci.

Provoz školy je od 6:30 do 17:00, na jednotlivých odděleních různý, podrobné informace budou pak na plenární schůzi a třídních setkáních 6.9.2022. Příchod je do 8:30, individuální domluva možná.  Vždy se snažíme informovat o akcích osobně, pomocí webových stránek, venkovní vitrínou, a hlavně aktuálními plakáty na jednotlivých třídách.

  1. Adaptace: postupná dle potřeb a schopností dětí, první týden maximálně do oběda, případně nevycházíme ani na zahrádku.
  2. Náhradní oblečení, podepsané, pláštěnka, holínky, vycházky za každého počasí. Toaletní potřeby vítáme jako sponzorský dar, (kapesníčky, toaletní papír, ubrousky)
  3. Vzhledem k ochraně osobních dat budete podepisovat řadu dokumentů po nástupu do MŠ. Je třeba vyjádřit souhlas s fotografováním, mlžením…

Všechny platby budou probíhat již jen převodem. Je třeba se seznámit se školním řádem. Děti nesmí nosit pantofle, cennosti. Apelujeme na zodpovědný přístup při onemocnění dítěte.

  1. Spolupráce s rodiči byla vždy výborná, neformální, ceníme si nejen finančních darů, ale i pomoci při péči o zahrádku či účasti na pořádaných akcích.

Celoroční téma bude předmětem schůzek, nadstandardní aktivity převažují u předškoláků, máme však poměrně vysoce kvalifikovaný sbor a zaměření jednotlivých tříd odpovídá zájmům učitelek.

Dotazy a diskuze.