Україна

Vzhledem k tomu, že řádný zápis dětí s dočasnou ochranou byl ukončen k 15.7. 2022, bude pro přijetí Vašeho dítěte do třídy mateřské školy pro děti z Ukrajiny následovat tento postup:

K dnešnímu dni Vás zapíši do evidence žadatelů.

Dále si, prosím, připravte vyplněnou Žádost o přijetí  a Evidenční list s potvrzeným očkováním viz přílohy nebo potvrzení od pediatra o řádném očkování dítěte.

Dokumentaci přineste  23. nebo 24. srpna 2022 do Mateřské školy ZAHRÁDKA, ulice Husníkova 2076 v době od 10 do 18 hodin.

Pro doplňující zápis platí kritérium – přednostně se přijímají děti, které budou docházet do mateřské školy v režimu povinného předškolního vzdělávání.

O přijetí dítěte rozhodne ředitelka mateřské školy dne 25.8. 2022  a výrok oznámí  žadateli  emailem.

Musíte tedy počkat do 25.8.2022.

Доброго дня,

Оскільки належне зарахування дітей з тимчасовою охороною припинено станом на 15.07. 2022 року, за умови вступу Вашої дитини до класу дитячого садка для дітей з України, дотримуватимуться такої процедури:

На сьогоднішній день ми зареєструємо вас в реєстрі заявників.

Далі, будь ласка, підготуйте заповнену Заяву про прийом та Обліковий лист з підтвердженою вакцинацією, див. додатки або довідку від педіатра про належну вакцинацію дитини.

Документацію принесіть 23 або 24 серпня 2022 року в дитячий садок, вул. Гусникова, 2076, з 10 до 18 год.

Для додаткового зарахування діє критерій – першочергово приймаються діти, які будуть відвідувати дитячий садок в режимі обов’язкової дошкільної освіти.

Рішення про усиновлення дитини приймається директором дитячого садка 25.08. 2022 і повідомити про це заявника електронною поштою.

Отже, почекайте до 25.08.2022.