U Bobříka

U … umět naslouchat
B … být vždy na blízku
O … odpovědět na všechny otázky
B … budovat vzájemné vztahy
Ř … řídit se pravidly
Í  … individuální přístup
K … komunikace navzájem
A … atmosféra úcta a pochopení

Jsme šestitřídní škola, sídlištního typu s velkou zahradou a možností vycházek do přírody. Naše Mateřská škola byla otevřena 3. listopadu 1986. Hlavním posláním naší školy je vytvářet citové zázemí v atmosféře pohody s prožitkovým učením. Cílem našeho „snažení“ je vytvoření podmínek, kde se uplatňují tvořivé přístupy založené na hře a individuální stimulaci dítěte.

 

Více lásky než sobectví“ a „Více být, než mít.“

 

Pracujeme podle projektu „Osobnostně orientovaný model.“ Dítě je třeba chápat jako jedinečnou a neopakovatelnou osobnost, která má právo být sama sebou a být kladně přijímána bez ohledu na tvořítko. Naší školu charakterizuje svoboda, neformálnost a individualizovaná struktura výchovných i vzdělávacích cílů. Dítě má svůj vlastní vnitřní život, který projevuje jen za příznivých podmínek, které se snaží vytvářet plně kvalifikovaný desetičlenný pedagogický kolektiv.