Vybavení školy

Vybavení školy

– interaktivní tabule, tripanel
– kvalitní didaktické pomůcky
– protialergické prostředky, čističky vzduchu, ekologické vysavače, polštáře ap.
– různé druhy vozidel pro obohacení her na zahradě
– zastíněná pískoviště a terasy
– enviromentální venkovní učebna
– herní prvky pro polytechnickou výchovu
– venkovní pítko

Dětem nabízíme

– angličtina
– logopedická prevence (dva naši pedagogové)
– ekologická výchova
– hra na flétnu
– hudební a dramatický kroužek
– kurs keramiky
– výtvarné hrátky
– předplavecká výchova
– cvičení jógy

Vybavení mateřské školy je na velmi dobré úrovni též zásluhou četných sponzorských darů z řad rodičů.