5. Dítě a svět

Příroda žádá, aby děti byly dětmi, než se stanou dospělými lidmi.

Jean Jacques Rousseau

Vedeme děti k úctě k životu ve všech jeho formách, k živé i neživé přírodě

– třídíme odpad
– realizujeme vycházky s ekologickým zaměřením
– navštěvujeme ekologická sdružení, přírodovědné a záchranářské stanice
– dbáme o estetiku životního prostředí
– pečujeme o okolí a staráme se o ptáčky
– vyjíždíme do školy v přírodě
– realizujeme časté výlety a výpravy za poznáním
– seznamujeme s bezpečným způsobem chování k „chlupatým“ přátelům / akce pes /