4. Dítě a společnost

Hra je jeden z nejefektivnějších způsobů, jak zjednodušit život. Přesně to jsme dělali jako děti, ale v dospělosti jsme si hrát zapomněli.

Albert Einstein

Společenskou pohodu navozují

– společná tvořivá setkání s rodiči
– Mikulášský běh
– oslavy Vánoc
– vítání jara
– ukázky lidových tradic /výstavy v okolních školách ap./
– masopustní rej
– Den matek
– Den dětí
– poslední zvonění, loučení s předškoláky
– zahradní slavnost
– besedy se zástupci Policie ČR
– exkurze (hasiči, letiště, … )
– návštěvy knihovny