2. Dítě a psychika

Od svých dětí se naučíš víc než ony od tebe – ony tvou pomocí poznávají svět, jaký není, ty se od nich učíš, jaký je teď a jaký bude.

Friedrich Rückert

K dobré duševní pohodě a rozvoji poznání slouží

– řešení problémů v komunikativních kruzích
– zařazování prvků kritického myšlení
– experimentování a zapojení do projektů MTU
– návštěvy divadel, výstav, muzeí,skanzenů, kulturních akcí
– časté výlety a výpravy za poznáním
– tematické návštěvy městské knihovny
– průběžné doplňování didaktických pomůcek knihovny
– logopedická prevence
– výuka anglického jazyka
– hra na flétnu
– keramika
– vystoupení hudebního kroužku
– výtvarné a dramatické hrátky
– úspěšná reprezentace (zpívání seniorům, vítání občánků, výtvarné soutěže, aj.)
– návštěvy čtecí babičky
– příprava na vstup do základní školy