Platby

Číslo účtu MŠ: 10831051/0100

Platby za stravné
Stravné je splatné zálohově dopředu k 15.dni v měsíci.
částka:
– pro věk 3-6:      45,-Kč za den….945,-Kč za měsíc
– pro věk 7-10:    49,-Kč za den….1029,-Kč za měsíc
Variabilní symbol je přidělen při nástupu na celou docházku do MŠ.

Platba za školné
Platí se v aktuálním měsíci k 5.dni – je možná i platba září – prosinec, leden – červen
částka: 500,- Kč za měsíc
Variabilní symbol je jiný než na stravné a bude také přidělen při nástupu do MŠ na celou docházku.

V souladu se školským zákonem se od 1.9.2024 se mění výše úplaty za poskytované (nepovinné) vzdělávání na částku 900,- Kč měsíčně.

Nově s účinností od 1.9.2024 dochází k rozšíření možného osvobození o rodiny pobírající přídavek na dítě. O osvobození bude možné žádat od začátku školního roku 2024/25, tzn. od 1.9.2024, pokud zákonný zástupce prokáže řediteli školy, že pobírá přídavky na dítě. Tuto skutečnost prokáže zákonný zástupce „Oznámením o přiznání dávky státní sociální podpory – přídavek na dítě“.

Výše částky do fondu Rady rodičů se stanoví vždy v září pro aktuální rok. Slouží k financování např. kulturních představení, projektových dnů, dárků k Vánocům, Velikonocům a odchodu do ZŠ, výletů. Číslo účtu a variabilní symbol získáte po schůzce Rady rodičů.