O školce

Jsme šestitřídní škola, sídlištního typu s velkou zahradou a možností vycházek do přírody. Naše Mateřská škola byla otevřena 3. listopadu 1986. Hlavním posláním naší školy je vytvářet citové zázemí v atmosféře pohody s prožitkovým učením. Cílem našeho „snažení“ je vytvoření podmínek, kde se uplatňují tvořivé přístupy založené na hře a individuální stimulaci dítěte.

 „Více lásky než sobectví“ a „Více být, než mít.“ 

Pracujeme podle projektu „Osobnostně orientovaný model.“ Dítě je třeba chápat jako jedinečnou a neopakovatelnou osobnost, která má právo být sama sebou a být kladně přijímána bez ohledu na tvořítko. Naší školu charakterizuje svoboda, neformálnost a individualizovaná struktura výchovných i vzdělávacích cílů. Dítě má svůj vlastní vnitřní život, který projevuje jen za příznivých podmínek, které se snaží vytvářet kvalifikovaný pedagogický kolektiv.Kontakt

Přehled kontaktů na vedení školy, školní jídelnu a bankovní spojení.

 


Osobní údaje

Osobní údaje organizace zpracovává v souladu s Nařízením EU 2016/679 (GDPR).
Seznam zpracovávaných osobních údajů, účel jejich zpracování a veškeré postupy související s jejich zpracováním jsou stanoveny interní směrnicí organizace „Vnitřní pravidla pro ochranu osobních údajů“.
Dokument je k nahlédnutí v kanceláři školy po telefonické domluvě.
Další informace Vám poskytneme na telefonním čísle 251 617 565, případně na emailu info@mspodperova.cz
V Praze dne 1.9.2022
Bc. Jana Kafková

Informace o GDPR

 


Webové stránky

Prohlášení o přístupnosti

 


Motto