O školce

Jsme šestitřídní škola, sídlištního typu s velkou zahradou a možností vycházek do přírody. Naše Mateřská škola byla otevřena 3. listopadu 1986. Hlavním posláním naší školy je vytvářet citové zázemí v atmosféře pohody s prožitkovým učením. Cílem našeho „snažení“ je vytvoření podmínek, kde se uplatňují tvořivé přístupy založené na hře a individuální stimulaci dítěte.

 „Více lásky než sobectví“ a „Více být, než mít.“ 

Pracujeme podle projektu „Osobnostně orientovaný model.“ Dítě je třeba chápat jako jedinečnou a neopakovatelnou osobnost, která má právo být sama sebou a být kladně přijímána bez ohledu na tvořítko. Naší školu charakterizuje svoboda, neformálnost a individualizovaná struktura výchovných i vzdělávacích cílů. Dítě má svůj vlastní vnitřní život, který projevuje jen za příznivých podmínek, které se snaží vytvářet plně kvalifikovaný desetičlenný pedagogický kolektiv.


Kontakt

Přehled kontaktů na vedení školy, školní jídelnu a bankovní spojení.

 


Osobní údaje

Osobní údaje organizace zpracovává v souladu s Nařízením EU 2016/679 (GDPR).
Seznam zpracovávaných osobních údajů, účel jejich zpracování a veškeré postupy související s jejich zpracováním jsou stanoveny interní směrnicí organizace „Vnitřní pravidla pro ochranu osobních údajů“.
Dokument je k nahlédnutí v kanceláři školy po telefonické domluvě.
Další informace Vám poskytneme na telefonním čísle 251 617 565, případně na emailu info@mspodperova.cz
V Praze dne 1.1.2021
Bc. Jana Kafková

Informace o GDPR

 


Webové stránky

Prohlášení o přístupnosti

 


Motto