Jídelna

PROVOZNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY

1. Provoz ŠJ – od 7.00 hod do 15.30 hod

2. Výdejní doba: dopolední svačina v 9.00 hod, oběd od 11.45 do 12.30 hod, odpolední svačina ve 14.30 hod

3. Výše stravného:
45,- přesnídávka, oběd, svačina
Děti, které dosáhnou ve školním roce (1.9. až 31.8) věku 7 let
49,- přesnídávka, oběd, svačina

4. Odhlašování odpoledních svačin:
Odpolední svačiny se neodhlašují, při odchodu v poledne – náhradní svačinka dle aktuální nabídky k vyzvednutí v kuchyni. Svačina dle jídelníčku k vyzvednutí od 14.30 do 15.00 v kuchyni.

5. Omluvy a způsoby odhlašování obědů:
– na telefonním čísle 251 622 427 do 8.00 hod ráno,
– v šatnách dětí do sešitu,
– emailem: sj@mspodperova.cz

6. Platby za stravné:
a) příkazem z BÚ – nejpozději do 15.dne předcházejícího měsíce
b) v hotovosti – při 1. nástupu do MŠ

7. Postihy při nedodržení platebních podmínek:
Podle §35 odst. 1 písmene d) zákona č.561/2004 Sb je to důvod k vyloučení z MŠ.

8. Jakékoli závady, ať technického nebo hygienického charakteru, okamžitě nahlásit vedoucí školní jídelny

9. Oběd si rodiče mohou vyzvednout do 12.15:
první den nemoci dítěte, pokud nebylo řádně omluveno a v docházkovém listu má tzv. X, od 11.45 – do 12.15. Oběd bude vydán do vlastních donesených nádob (minimálně dvou).

10. Rodiče se seznamují s jídelním lístkem na jednotlivých odděleních – nástěnky.

11. Při MŠ pracuje Spolek rodičů, která má ve svém složení stravovací komisi.
Tato komise provádí kontrolní činnost v době podávání obědů, kde sleduje pestrost, chutnost a velikost porcí. Veškeré připomínky, popřípadě pochvaly, zapisují do inspekční knihy, která je u vedoucí školní jídelny.

12. Péče o dítě při nevolnosti – úklid podlah a stolů má na starosti provozní zaměstnanec.

Vedoucí školní jídelny: Rozkovcová Hana
Statutární zástupce organizace: Bc. Jana Kafková
V Praze dne 25.8.2022