Realizované projekty

Digitalizujeme školku


Šablony4_Bobřík


Adaptační aktivity pro mateřské školy s dětmi s OMJ

Úvod do adaptačních aktivit pro děti s OMJ (soubor PDF)


Příručka pro začleňování dětí s OMJ v MŠ U Bobříka

Příručka, slouží jako osvědčený postup pro začlenění dětí s odlišným mateřským jazykem (OMJ). Je vytvořena na míru mateřské škole a obsahuje postupy a metody práce, které má škola v praxi…


Výzva 54 – Začleňování a podpora žáků s odlišným mateřským jazykem

Cílem je intenzivní podpora dětí s odlišným mateřským jazykem. Vyhovět jejich individuální potřebě adaptovat se na nové jinojazyčné a mnohdy velmi odlišné prostředí a získat nové sociální vazby. Pro tyto děti…


Výzva 37 – Investice do pořízení výukových pomůcek, venkovní učebny pro vzdělávání v oblasti přírodních věd a polytechniky

Investice do pořízení výukových pomůcek, venkovní učebny pro vzdělávání v oblasti přírodních věd a polytechniky


Přírodní zahrada u Bobříka

Projekt „PŘÍRODNÍ ZAHRADA U BOBŘÍKA“ Cílem projektu je zvýšit přímý kontakt dětí s přírodním prostředím.  Doplněním zahrady o inspirativní přírodní a didaktické prvky chceme navýšit čas, který děti stráví environmentálním bádáním…


 

 Projekt UNICEF – pomoc uprchlíkům