Příručka pro začleňování dětí s OMJ v MŠ U Bobříka

Příručka, slouží jako osvědčený postup pro začlenění dětí s odlišným mateřským jazykem (OMJ). Je vytvořena na míru mateřské škole a obsahuje postupy a metody práce, které má škola v praxi ověřené. Zároveň však obsahuje metody práce doporučené organizací META, o. p. s.

Příručka obsahuje odkazy na stránky Inkluzivniskola.cz a odkazuje na konkrétní kapitoly v metodice Děti s odlišným mateřským jazykem v mateřských školách.

Na přípravě příručky spolupracovala META, o. p. s. a kolektiv pedagogů MŠ U Bobříka z Prahy 13. Příručka byla dokončena v roce 2022 v Praze.

Příručku stáhnete ZDE.