Březen 2024

Plánované akce na měsíc Březen

5. 3. Návštěva knihovny Stodůlky – Krteček a zelená hvězda modří a bílí bobři
6. 3. Jak Kašpárek slavil Velikonoce divadlo na MŠ
7. 3. Návštěva ZŠ Brdičkova žlutí bobři
7. 3. Lidské tělo – sponzorovaný projekt červení bobři
12. 3. Návštěva ZŠ Bronzová červení bobři
13. 3. Jezero nádherných ploutví – dětská jóga modří a bílí bobři
14. 3. Den otevřených dveří 8.00 – 10.00

15.00 -16.00

17. 3. Projekt Líhnutí kuřátek celá MŠ
18. 3. Veselá věda – Lidské smysly hnědí bobři
18. 3. Veselá věda – Barvy bílí bobři
19. 3. Sponzorovaný projekt Tance se šátky bílí bobři
20. 3. Den mláďátek tradiční den na školce
21. 3. Vítání jara s pohádkou od p. učitelek setkání na školce
27. 3. Návštěva knihovny Lužiny – Jak to chodí v knihovně hnědí bobři