Informace k zápisu

Výsledky zápisu budou zveřejněny 17.5.2024 ve 12.00

Prosíme rodiče, jejichž dítě bylo přijato na jinou mateřskou školu, aby si vyzvedli svoje dokumenty v týdnu od 20.5. do 24.5. v čase 8.00 – 15.00

Pokud jste již podepsali zpětvzetí žádosti, budou dokumenty skartovány.

Rozhodnutí o přijetí bude vydáváno na informativní schůzce pro nově přijaté děti 10.6.2024 od 16.30