Mateřská škola U Bobříka, Praha 13, Podpěrova 1880

Školkovné a sníh

Potvrzení o výši zaplaceného školného obdržíte nejdéle poslední lednový týden.


Děkujeme rodičům, kteří nabídli i poskytli „covidovou“ pomoc při úklidu sněhu před školou.