Prosinec 2020

PLÁNOVANÉ AKCE NA MĚSÍC PROSINEC

2. – 4.12. Mikulášská obchůzka v letošním roce proběhne
individuálně na třídách
třídy, které jsou v karanténě budou
mít nadílku po jejím ukončení –
upřesníme na jednotlivých třídách
8.12. Malá technická univerzita – projektový den žlutí bobři – projektový den v rámci Šablon II – bude-li realizace možná
10.12. Malá technická univerzita –
projektový den
červení bobři – projektový den
v rámci Šablon II – bude-li
realizace možná
14.12.

18.12.
Vánoční nadílka individuálně na třídách – bohužel
letos bez rodičů
17.12. Čekání na zvoneček u předškoláků bude-li možné, bude slavnostní
prodloužené odpoledne – vánoční
noc se letos neuskuteční

Divadelní představení, které pedagogové připravili pro děti
v mikulášském týdnu, zařadíme, jakmile se vrátíme z karantény.

Děkujeme alespoň touto cestou všem, kdo jste nám přišli pomoci
při úklidu listí na naší nově se rodící zahrádku.

Těšíme se, že společně s Vámi všemi oslavíme ukončení
rekonstrukce a uvedeme do provozu všechny nové herní prvky a
atrakce.

Děkujeme za podporu, spolupráci i finanční dary v této nelehké
době. Vážíme si Vaší ochoty a sounáležitosti s „bobříkem“.