Informace hospodářky školy

Ze závažných organizačních důvodů není naše MŠ schopná dětem s povinnou školní docházkou zajistit po dobu uzavření MŠ dotovaný oběd.

Školné za měsíc březen bude adekvátně sníženo. Přeplatek bude vrácen při ročním vyúčtování.